wave

Filtere deine Suche

O projektu „bee careful“

bee careful je iniciativa společnosti “Schwartau” na ochranu včel a rozmanitosti ovoce. Včela medonosná je pro lidstvo nesmírně důležitá, neboť jen díky jejímu neúnavnému opylování rostlin se můžeme těšit z tolika druhů ovoce a zeleniny. Na opylování včelami závisí odhadem 80 % všech našich hospodářských plodin. To je jeden z hlavních důvodů, proč je zvýšená úmrtnost včel v poslední době tak znepokojující.

Cílem iniciativy bee careful je zlepšit zdraví včel a zvýšit jejich populaci. Partnerem této iniciativy je výzkumná a vzdělávací platforma „Honey Bee Online Studies (HOBOS), kterou vede Prof. Dr. Jürgen Tautz. Schwartauer Werke a Prof. Dr. Tautz se společně snaží o to, aby k informacím týkajícím se včel měli přístup všichni, a zvýšilo se tak obecné povědomí o důležitosti včel medonosných pro životy nás všech.

Projekt bee careful je součástí snahy společnosti Schwartau o zachování udržitelnosti. V zájmu zvýšení povědomí o ohroženému zdraví včel medonosných tento rodinný podnik podporuje výzkum včelařskou stanicí, nabízí vzdělávací programy pro školy ve spolupráci s platformou HOBOS a podporuje včelaře. Tato online platforma je digitálním domovem této iniciativy. Nabízí velké množství informací o včelách, jejich zdraví a rozmanitosti ovoce, to vše v jasné a snadno srozumitelné formě, a také poskytuje nejnovější výsledky výzkumů, rozhovory s odborníky a články hostů. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni k tomu, aby zde přispěli také.


Včelařská stanice

Výzkumná stanice se nachází v areálu společnosti Schwartauer Werke v Bad Schwartau / Ostholsteinu. O včelí kolonii se stará místní včelař, který zároveň provádí technickou údržbu stanice.
Spolupráce s včelařskou stanicí na Univerzitě ve Würzburgu umožňuje provádět komparativní výzkumné analýzy, které jsou důležitou součástí výzkumu včel.

Patří mezi ně poznatky týkající se univerzálních nebo lokálních faktorů ovlivňujících biologii a zdraví včel a také informace pro včelaře, které z nich vyplývají.

Po celý den a po celý rok měří čidla teplotu a vlhkost v úlu, hmotnost úlu a počet přilétajících a odlétajících včel za minutu. Získané údaje nám pomáhají odhalit tajemství života včel. Hodnoty teploty a vlhkosti v úlu nám napovídají, v jakém je kolonie stavu, údaje o hmotnosti nám pomáhají zjistit, co se v úlu děje. Čím jsou včely aktivnější, tím více nektaru nasbíraly a úl je tedy těžší. Použitá váha je nesmírně citlivá a dokáže zaznamenat změny v hmotnosti až do jednoho gramu. Kamery u vchodu do úlu a v úlu zaznamenávají všechny přilétávající a odlétávající včely i všechno dění v úlu. Tyto kamery používají infračervené světlo. To znamená, že lidé mohou vidět vše, co se děje ve tmě, avšak zároveň tím včely neruší, protože včely infračervené světlo nevidí.

Získaná data jsou dostupná na internetu, v reálném čase a bez jakéhokoli hodnocení – ať ve formě videa nebo přehledných grafů. To znamená, že každý se může podívat, jaký život v úlu vlastně je. Koho by to zajímalo více, může se zapojit do diskuze o životě včel a o faktorech, které jej ovlivňují.

Výzkumná včelařská stanice ve Schwartau je klíčovou součástí dlouhodobé iniciativy bee careful, jejímž cílem je zlepšení zdraví včel a podpora rozmanitosti ovoce. Mezi další důležité součásti patří podpora vzdělání ve školách, podpora včelařů a tato rozsáhlá online platforma.