wave

Filtere deine Suche

Včelaři projektu „bee careful“

Pavel Chlup

Pavel Chlup z Krhova zkoumá snůšku a vliv jedno-druhového pylu na zdravotní stav včelstev ze zemědělských monokultur. Zabývá se rozdíly mezi kočovnými včelstvy a mezi včelstvy, jež mají svá domovská stanoviště. Pro tyto potřeby si pořídil mobilní stanoviště, které přemisťuje na jednotlivá území podle jejich pylového potenciálu (např. ovocné sady, lány řepky apod.). Došel k závěru, že kočovná včelstva jsou v daleko lepší kondici než včelstva, se kterými se nekočuje. Tato včelstva mají nejenom větší zájem o stavbu nového díla, ale i jejich medný výnos je znatelně vyšší. Proto by i do budoucna chtěl kočovat s větším počtem včelstev.

Název projektu: Srovnání snůšky z ovocných sadů a ostatních zemědělských kultur a jejich vliv na zdravotní stav včelstva

Tomáš Kostelník

Tomáš Kostelník je nadšeným včelařem z Kopřivnice, který se včelaření věnuje již mnoho let. Je hlavním organizátorem včelařského festivalu „Festival medu a písničky“ v Kopřivnici a je rovněž místopředsedou Základní organizace českého svazu včelařů Kopřivnice (ZO ČSV Kopřivnice), který pořádá mnoho včelařských aktivit. V rámci projektu Bee Careful se zabývá srovnáním stavu včelstev při různých zdrojích včelí snůšky.

Název projektu: Srovnání stavu včelstev při různých zdrojích včelí snůšky

Pavel Mička

Pavel Mička je vášnivým včelařem, jenž již dva roky včelaří v Mělníku. Společně s ním se včelaření věnuje jeho žena a dokonce i jejich pes, který již schytal nemálo žihadel. V rámci našeho projektu se zabýval porovnáváním obsluhy včelstev v různých úlových systémech.

Název projektu: Porovnání obsluhy včelstev v různých úlových systémech

Petra Mikšovská

Petra Mikšovská je oddanou včelařkou, která včelaří dokonce hned na několika místech České republiky. Včelaření se tak věnuje v Poděbradech a oblastech v Krušných horách. Včely v Poděbradech nepřežily loňskou zimu, proto si včelařka musela pořídit včelstva nová. V posledním roce se zabývá především porovnáváním doplňování zásob cukrem a problematikou zimování medu.

Název projektu: Porovnání doplňování zásob cukrem a zimování na medu

Miroslav Přinesdomů

Miroslav Přinesdomů včelaří v oblasti Sezemice. V rámci projektu Bee Careful se zabývá srovnáním časové náročnosti a efektivnosti včelaření ve stojanech a ležanech.

Název projektu: Porovnání časové náročnosti a efektivnosti včelaření ve stojanech a ležanech

Zdeněk Půža

Zdeněk Půža včelaří již několik let na kraji města Hradec Králové. V průběhu projektu se věnuje zkoumání a porovnání doplňování zásob cukrem a rovněž se zabýval zimováním medu.

Název projektu: Porovnání doplňování zásob cukrem a zimování na medu

Petr Švanda

Petr Švanda je držitelem prestižního certifikátu Český med, který potvrzuje výbornou kvalitu jeho medu. Včelaří v podhůří Bílých Karpat v obci Vlčnov. V současnosti obhospodařuje 101 včelstev. Do budoucna by se chtěl zaměřit na produkci druhových medů, kočování a chov včelích matek. V projektu Bee Careful se zabývá porovnáváním výsledků včelaření v dřevěných a plastových úlech. Z jeho dosavadního pozorování vyplývá, že plastové úly jsou výrazně výhodnější pro chov včel, neboť v nich včely dosahují rychlejšího jarního rozvoje, což zvyšuje jejich výkonnost i v medné snůšce.

Název projektu: Srovnání výsledků včelaření v dřevěných a plastových úlech

Radim Učík

Radim Učík včelaří v Rakovníku. V průběhu projektu se zabývá porovnáváním metody klasického doplňování zásob cukrem a zimováním na medu a jejich dopadem na kvalitu a stav včelstev.

Název projektu: Porovnání doplňování zásob cukrem a zimování na medu

Václav Znamínko

Václav Znamínko je nejmladším účastníkem projektu Bee Careful, který včelaří již od svých 14 let, kdy se této zálibě začal věnovat společně se svým tátou. Pochází z Poděbrad, ale včely má v Dobšicích nad Cidlinou. Zabývá se porovnáním časové náročnosti a efektivnosti včelaření ve stojanech a ležanech. Kromě toho se zajímá o to, jaká je obslužnost úlů z invalidního vozíku. Tvrdí, že by skutečnost, že je někdo odkázán na invalidní vozík, neměla být překážkou pro včelaření. Ležan je podle něj vhodnou volbou pro včelaře se sníženou pohyblivostí a motorikou.

Název projektu: Porovnání časové náročnosti a efektivnosti včelaření ve stojanech a ležanech