wave

Filtere deine Suche

Včelařství

Včelaři chovají a šlechtí medonosné včely a vyrábí med a další včelí výrobky už od nepaměti. Nejdříve se rozvinulo lesní včelařství, poté úlové včelařství a už ve 14. století se v Německu objevily první včelařské cechy. V 19. století se od lesního včelařství upustilo a začalo moderní včelařství.
V dnešní době se vedle klasického včelaření na venkově začíná rozšiřovat také včelařství v městských oblastech – ku prospěchu nás všech. Veřejné povědomí o důležitosti včelařů pro naše stoly však není tak rozšířené, jak by mělo být. Množství a zdraví včelí populace v této zemi přitom začíná a končí u zapáleného a erudovaného včelaře.

Včelařství v Německu

V Německu se o přibližně 700 000 včelích kolonií stará téměř 100 000 včelařů. 80 % z těchto včelařů se stará o 20 a méně kolonií, 18 % se stará o 21 až 50 kolonií a pouze 2 % včelařů mají více než 50 kolonií. Každý včelař se stará v průměru o 7,3 včelích kolonií. Prakticky 100 % včelařů svou včelařskou činnost bere jako koníček – pouze 1 000 včelařů má včely jako své vedlejší zaměstnání nebo jsou profesionální včelaři. Takovým neoficiálním pravidlem je, že 30 včelích kolonií včelaři vynese tolik peněz, aby mohl mít včelařství jako vedlejší práci – a kdyby se včelám chtěl věnovat naplno, bylo by zapotřebí 100 kolonií.
Této důležité činnosti, úzce spojené s přírodou, se začíná věnovat narůstající nová generace včelařů. To je dobrá zpráva, neboť přežití včel, ohrožené úbytkem květin, používáním pesticidů v zemědělství a parazitickými infekcemi, závisí zcela na oddanosti a odhodlání včelařů se této činnosti věnovat. Každý včelař je proto vítán.

Včelařství v praxi

Včelařem může být každý. Speciální školení, které je například nutné při chovu dobytka, není v případě chovu včel nezbytně nutné. Novým a potenciálním včelařům se nicméně se důrazně doporučuje si o včelařství zjistit co nejvíce, účastnit se kursů a v ideálním případě nabrat zkušenosti spoluprací se zkušenými včelaři. Včelařství je časově náročná činnost, především na jaře a v létě. Obecně vzato je práce točící se okolo včelího roku jeden velký cyklus. Spoustu času strávíte venku a neměli byste se bát hmyzu. Vztah mezi včelami a včelařem je vzájemně prospěšný. Včelař sklízí med a další produkty, které včely přes léto vytvoří. On se na oplátku stará o to, aby bezpečně přečkaly zimu, pečuje o ně, krmí je a poskytuje jim vhodné přístřeší (úly).

Jedním z nejdůležitějších a nejcitlivějších úkolů včelaře je vhodným způsobem řešit patogeny, především roztoče kleštíky, což vyžaduje notnou dávku zkušeností.

Rozmnožování a šlechtění včel není pro amatérské včelaře typické – obvykle je provádějí profesionální včelařské instituty a velkoplošní včelaři. Prioritu zde hraje chov zdravých a odolných kolonií a cílené chování matek.