wave

Filtere deine Suche

O včelách

Včela medonosná do tohoto komunitního systému přispívá svou neúnavnou prací už 40 milionů let. Přesto se o jejím původu objevují stále nové poznatky, ten nejnovější z roku 2014. Podle něj má včela medonosná svůj původ v Asii a před 300 000 lety se rozšířila do Evropy a Afriky. Včela medonosná, neboli Apis mellifera, je nyní jedinou svého druhu žijící v mírném podnebí. Včela byla úzce spjata s životem člověka již po tisíce let. Když se lidé usadili, v blízkosti osad se začalo rozvíjet včelařství. Už tehdy byl med velice vyhledávanou surovinou. Egypťané, Řekové i Římané – ti všichni dobře věděli, jakou mají včely hodnotu, proto je obdivovali a poskytovali jim přístřeší.

Včela medonosná na naší planetě žije již 40 milionů let

Dnes je včela medonosná třetím nejdůležitějším průmyslovým živočichem, po krávě a praseti, neboť opyluje kolem 80 procent našich zemědělských plodin a divokých rostlin – od jahod a malin až po jetel. Díky jejímu opylování si dnes můžeme vybírat z tolika různých druhů potravin, které známe a máme rádi.

Výzkum ukazuje, že 100 druhů rostlin poskytuje 90 procent lidské potravy a že 71 procent z nich opylují včely.

Lidský život bez včely medonosné si nelze představit, její existence je však v posledních letech ohrožena. Měli bychom tedy dělat vše pro jejich ochranu a zdraví, aby mohly i nadále dělat svou důležitou a fascinující práci.