wave

Filtere deine Suche

Bu Bahçede Ar Var! 2015 Projemiz

Neden Niğde?

 • Niğde’de meyve veren elma ağacı sayısı yaklaşık 5 milyon adet olarak Türkiye’deki meyve veren ağaç sayısının % 11,46’sını oluşturmaktadır.
 • Ortalama dekar başına verim ise 1600 kg olarak hesaplanmıştır. Son 3-4 yıl içinde yaklaşık 5-6 milyon fidan ile bahçe tesisi gerçekleşmiştir.
 • Bu bahçelerin ve yeni fidanların tam verime yatması ile Niğde’deki elma üretiminin 2015 yılından sonra ikiye katlanması beklenmektedir.
 • Niğde ili elma yetiştiriciliğinin Niğde tarımına katkısı 2012 yılı itibari ile % 20’yi geçmiştir

Tozlaşma neden önemli?

Eğer elma çiçeği yeterli miktarda tozlaşmazsa meyvenin bazı bölümleri yeterince gelişmez ve “dengesiz” simetrik olmayan meyveler oluşur. Kuş üzümleri yeterince arı tarafından ziyaret edilmezse meyveleri küçük kalır ve dallarında sadece az sayıda meyve olur. Çilekler tozlaşmazsa, meyveler küçük ve şekilsiz kalır. Arılar sayesinde tozlaşan çiçekler, çok daha büyük, ağır ve daha iyi şekilli meyveler oluşturur. Aynı zamanda çok daha iyi kalitede olurlar.

Bu Bahçede Arı Var! projesinin bu bağlamda varmak istediği sonuçlara hizmet etmek amacıyla ölçülecek kriterler aşağıda verilmiştir:

 1. İlk çiçeklenme ve meyve bağlama tarihi: İlk çiçeklerin ve meyvelerin görüldüğü tarihler parsel ve çeşitlere göre düzenlenecektir.
 2. Meyve bağlama sayısı: Tam çiçeklenmeden bir ay sonra küçük meyve döneminde, haziran döneminde ve hasat döneminde her ağaçtaki toplam meyve sayısı belirlenecektir.
 3. Ortalama meyve ağırlığı (g): Derim zamanı her ağaçtan alınacak 20 şer meyvenin meyve ağırlıkları meyve sayılarına bölünerek meyve ağırlığı hesaplanacaktır.
 4. Meyve en ve boyu (cm): Meyvelerin en, boy ve yüksekliklerinin dijital kumpas yardımı ile tespit edilecektir.
 5. Meyve rengi tayini: Derim döneminde her parselden 10 meyvede olmak üzere, meyve zemin ve üst rengi L, H° ve C değerleri olarak belirlenecektir. Elma meyvelerinde renk tayini Minolta renk ölçme (CR-400 model) cihazı beyaz standart bir plakada (Y = 92,40 x = 0,3137 y = 0,3195) kalibre edildikten sonra Hunter renk ölçüm parametreleri ile L* (parlaklık), a* (kırmızı/yeşil), b*(sarı/mavi) meyve kabuğu ölçülerek belirlenecektir.
 6. Meyve eti sertliği: Meyvelerin ekvatoral bölgesinden maksimum kuvvet Newton cinsinden penetrometre ile ölçülerek belirlenecektir.
 7. Suda çözünebilir kuru madde (SÇKM): Derim döneminde her yinelemeden alınan 10’ar meyveden elde edilen meyveler homojenize edildikten sonra kaba filtre kağıdından geçirilip ilk damlalar saf suya göre kalibre edilmiş dijital el refraktometresi (Atago) ile belirtilecektir.
 8. Nişasta testi: İyotlu potasyum iyodür çözeltisi meyveleri ikiye kesilerek, meyvenin ekvator kısmına sıkılır. Nişastalı kısımlar siyah renge dönüşür. Ham meyve skalada 1 değerinde olgun meyve 9 değerini alır. Meyvede nişastanın şekere dönüşümü içten dışa doğru olur.
 9. Toplam asitlik: Meyvenin asitliği sitrik asit cinsinden, titrasyon asitliği metoduyla gerçekleştirilecek ve % olarak ifade edilecektir.
 10. Meyvedeki tohum sayısı ve rengi: Meyvelerdeki tohum sayısı ve beyazdan, koyu kahverengiye kadar olarak renk tespit edilecektir.

Projeden resimler

SONUÇLAR:

1. Meyve Verimi ve Kalite Artışı

 • Meyve veriminin % 11,2’ye kadar arttığı,
 • Elmalar çekirdekleri (tohumlar) nin arttığı,
 • Meyve iriliklerinin arttığı,
 • Meyve şekillerinin daha düzgün ve simetrik olduğu,
 • Kabuk parlaklığı ve renginin iyileştiği,
 • Sert ve daha dayanıklı elmalar elde edildiği,
 • Tohumlarında yağ artışının olduğu,
 • Kuru madde ve şeker içeriklerinin dolayısıyla tat ve aroma özelliklerinin arttığı tespit edildi

2. Besin Kalitesi Artışı

 • Meyveye kırmızı rengi veren antosiyan maddesinin daha fazla sentezlendiği, dolayısıyla antioksidan açısından daha zengin meyveler elde edildiği tespit edildi.

3. Arı sayısında artış

 • Aynı bölgede yaşayan arıların sayılarında da artışlar tespit edildi.