wave

Filtere deine Suche

Podmínky použítí stránek

Uživatel těchto stránek tím, že jimi prochází, bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými pravidly a zavazuje se je v plném rozsahu respektovat. Uživatel dále bere na vědomí, že v případě porušení některého z následujících ustanovení, může být vystaven následkům, které s takovým porušením spojují příslušné právní předpisy.

1. Autorská práva

Data, která jsou obsahem těchto stránek, jsou předmětem ochrany autorských práv a předmětem ochrany v režimu patentů či ochranných známek a jakékoli jejich použití uživatelem těchto stránek ke komerčním účelům, dále kopírování, reprodukce či jiné nakládání s nimi je zakázáno. V případě nekomerčního použití je uživatel povinen zachovat všechny odkazy či upozornění na autorská nebo obdobná práva.

Vlastník stránek neodpovídá uživateli za případnou škodu, která mu vznikne v souvislosti s obsahem těchto stránek, a na základě výpadku jejich provozu.

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoliv tyto stránky aktualizovat i bez předchozího upozornění.

2. Ochrana osobních údajů

Uživatel, který vyplnil osobní údaje na těchto webových stránkách a tyto údaje odeslal, dává výslovný souhlas k použití těchto údajů a že správce – společnost Hero Czech s.r.o., Radlická 751/113E · Praha 5 · 158 00, sám nebo prostřednictvím zpracovatelů tyto údaje na dobu 10ti let zpracovává za účelem nabízení obchodu nebo služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uživatel má právo kdykoli získat zdarma informace o svých osobních údajích, které odeslal prostřednictvím těchto webových stránek. Kromě toho, v souladu s právními předpisy, má právo emailem požádat o opravu, blokování a odstranění svých osobních údajů.

Vlastník stránek si vyhrazuje právo změnit tyto Zásady ochrany soukromí kdykoliv v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.